21102016Nowości:
   |    Rejestracja
 • Artykuły redakcyjne

  • z2

   Przestępstwo sędziów TK? Sprawa trafi do sądu

   19 października Stowarzyszenie Interesu Społecznego WIECZYSTE złożyło zażalenie na postanowienie Prokuratury Okręgowej w Warszawie z dn. 7.10.2016 w/s odmowy wszczęcia śledztwa ws. podejrzenia popełnienia przestępstwa przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego poprzez: - rozstrzyganie wniosków ws. zgodności z konstytucją ustawy z dn. 22.12.2015 o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym na rozprawie w dniu 9 marca 2016 (K 47/15) w składzie niezgodnym z przepisami art.44 ust.1 i 3 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w brzmieniu znowelizowanym ustawą z dn. 22.12.2015 i przepisami art.194 ust.1 i 197 Konstytucji RP oraz - próbę nadania formuły „wyroku” – stanowisku z dn.9 marca 2016 wyrażonemu przez sędziów na rozprawie, tj. o czyny noszącym znamiona art.231 i 271§1 Kodeksu Karnego.
  • Rola ISIS’u w przywróceniu Ziemi Obiecanej dla Izraela
  • Dość tych błazeństw!
  • Caracal – odsłona druga
 • Media Watch i recenzje

 • Nowe Technologie i Medycyna

 • Praca i Finanse

102959